Forsiden

Velkommen til PROENT VVS PROSJEKT ASAnsvarsrett_logo_rgb_liten

HISTORIE.

1989. PROENT v/Odd Evensen, et ventilasjon/ingeniør-firma i Tromsø, ble etablert i mai 1989.

1998. I mars 1998 ble PROENT VVS PROSJEKT AS, et ventilasjon/ingeniørfirma, etablert. I november 2013 ble PROENT v/Odd Evensen overdratt til PROENT VVS PROSJEKT AS.

PROENT VVS PROSJEKT AS utfører prosjektering, levering og montering av ventilasjon- og klimaanlegg for offentlige og private kunder i Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard. Vi tilbyr og utfører service på ventilasjonstekniske installasjoner. I tillegg utfører vi byggtermografering, radonmålinger, radoninstallasjoner og ulike typer lydmålinger.

PROENT VVS PROSJEKT AS utfører lydmålinger og lydberegninger og har siste utgave av lydmåler 2270, fra Brüel & Kjær.

Vi utfører;

  • Luftlydisolasjonsmålinger
  • Trinnlydisolasjonsmålinger
  • Måling av etterklangstid
  • Måling av lydnivå fra tekniske installasjoner
  • Frekvensanalyse
  • Gjennomsnittlig lydnivå over tid
  • Fasadeisolasjonsmålinger
  • Måling av lydnivå ute og inne samtidig.

Vi har utstyr for trådløs kommunikasjon (start – stopp) mellom lydmåler og lydgenerator.

Vi utfører også inneklimamålinger av temperatur, relativ fuktighet, CO2 og radonnivå. Vi har lang erfaring med radon, fra radoninstallasjoner i kraftstasjoner til radoninstallasjoner i bolighus. Vi utfører korttidsmåling av radon, hvor kunden får en utskrift av målingene. Vi utfører termografering i bygg for å kartlegge varmelekkasjer, samt termografering for påvisning av varmerør/varmekabler innstøpt i gulv og utendørs varmerør lagt i bakken.

2016-01-04 12.10.03

Forsiden 5          Forsiden 8    
                                                   

 2014-03-12 18.57.26

Temperaturloggeutstyr

Forsiden 1

 

Forsiden 3 Forsiden 4Forsiden 2_

Reklame