Hvem er vi

PROENT VVS PROSJEKT AS, ved daglig leder Odd Evensen, har utdannelse fra NKI s 3-årig Ingeniørhøgskole, VVS-teknisk linje, samt bedriftsøkonomiske studier fra BI, Oslo. Jeg har også svennebrev som rørlegger.

Erfaringen er allsidig, som prosjektleder hos Alfsen og Gunderson AS, Oslo i 10 år og som distriktssjef for ABB Miljø AS, Tromsø i 9 år. Etter den tid har jeg drevet PROENT i  snart 25år.

Foruten ovennevnte, har jeg vært lærer, oppgaveforfatter og sensor ved NKI s Ingeniørhøgskole, i fagene termodynamikk, varme-, ventilasjon-, sanitær- og kjøleteknikk i ca. 6 år. Jeg har også vikariert som lærer i fagdelen VVS-teknikk ved Arkitekthøgskolen i Oslo.

PROENT VVS PROSJEKT AS vil satse på siste nytt innen moderne teknologi og forskning, for å levere et godt inneklima i alle typer bygg.

PROENT VVS PROSJEKT AS vil tilpasse seg kundens behov og alltid garantere en personlig oppfølging av prosjektene.

Reklame